Utbildningar

UTBILDNINGAR

Specialsök, Yrkesutbildning


Våra specialsökutbildningar genomförs med olika inriktningar. i huvudsak vägglöss men också sprängmedel och narkotika. Vissa lektioner hålls på engelska då vi också har föreläsare och lärare från andra länder. Detta för att vi helt enkelt vill leverera marknadens bästa utbildning. Varje ny kurs har en begränsning om 6-8 platser och börjar med en uttagning, en audition, för att se att du och din hund är redo för utbildningen och för att vi ska få rätt gruppsammansättning. Efter det får du besked om du är antagen eller ej.

Utbildningen riktar sig till dig som:


Vill förbättra din teknik

Vill bli certifierad.

Vill vara yrkesverksam med din hund

Specialutbildningar


För myndigheter och yrkesverksamma hundar och hundförare tar vi fram olika lösningar beroende på behov. Ofta gör vi gemensamt en analys av utbildnigsbehovet och tar sedan fram en utbildningsplan eller ett kurspaket.


Utbildning sker hos er eller på vår kursgård i Halmstad.

Kontakta oss med er förfrågan.